Preskoči na vsebino


Veroučno leto 2019/2020

Spoštovani starši,

Prijavnice, ki so za vse razrede enake, so na voljo na spletni strani župnije: www.zupnija-artice-sromlje.rkc.si. Podpisano prijavnico naj veroučenci prinesejo k verouku. Prispevek za stroške verouka je 20 € na družino ali skupno gospodinjstvo in ga po možnosti naj oddajo skupaj s prijavnico. Veroučenci naj redno in točno prihajajo k verouku po urniku, ki bo objavljen. Starši, preverjajte, ali je vaš otrok bil pri verouku. Njihove morebitne opravičene izostanke opravičite pisno v zvezek ali na list papirja. Na učbenik in/ali delovni ter liturgični zvezek napišite otrokovo ime in priimek. Veroučenci naj jih redno prinašajo k verouku, naj sodelujejo pri verouku, delajo domače naloge, se učijo. Priporočam branje verskega tiska: do 5. razreda Mavrico, od 6. razreda naprej pa #najst ali druge katoliške revije za mlade.

Pri sv. mašah bodo veroučenci prejemali listke, ki naj jih redno in sproti prilepijo v liturgični zvezek ter napišejo odgovor. Starši, pomagajte svojemu otroku – o vprašanju se pogovorite in skupaj napišite odgovor. Da sveta maša ne bo le obisk, ampak doživljanje svetega bogoslužja, so vsi veroučenci povabljeni k dejavnemu sodelovanju. Lahko izberejo in se vključijo med ministrante, bralce beril, v pevski zbor ali v Karitas.

Verouk je prostovoljen. Starši ste se skupaj s svojim otrokom zanj odločili, zato ga spodbujajte ter podpirajte pri verski izobrazbi, obisku sv. maše ob nedeljah in praznikih ter prejemanju zakramentov.

Knjige in/ali delovne zvezke lahko kupite v Cvetlično darilnem butiku pri župnišču v Brežicah (po 15. 9. 2019) ali v Katoliški prodajalni Lakner v Krškem. Liturgični zvezek bodo otroci prejeli pri sv. maši ali pri verouku.

Kateheta: ga. Florijana (Jana) Kopinč: 051 363 087 (1. in 2. razred); g. Roman Travar: 040 157 201 (3. do 9. razred).

Urnik verouka v Artičah 2019/2020 za župniji Artiče in Sromlje:

razred

dan

ura

katehet

1. razred

ponedeljek

13.15-14.00

ga. Jana

2. razred

ponedeljek

12.30-13.15

ga. Jana

3. razred

četrtek

13.15-14.00

g. Roman

4. razred

četrtek

14.00-14.45

g. Roman

5. razred

petek

6.45-7.30

g. Roman

6. razred

ponedeljek

6.45-7.30

g. Roman

7. razred

torek

6.45-7.30

g. Roman

8. razred

petek

13.15-14.00

g. Roman

9. razred

četrtek

6.45-7.30

g. Roman

 

Knjige in/ali delovni zvezki za verouk v Artičah 2019/2020 za župniji Artiče in Sromlje:

razred

učbenik; delovni zvezek; (liturgični zvezek: Z Jezusom pri sveti maši)

1. razred

Praznujmo in se veselimo 1; liturgični zvezek

2. razred

Praznujmo z Jezusom 2; liturgični zvezek

3. razred

Kristjani praznujemo skupaj 3; liturgični zvezek

4. razred

Pot v srečno življenje 4; delovni zvezek 4; liturgični zvezek

5. razred

Znamenja na poti k Bogu 5; delovni zvezek 5; liturgični zvezek

6. razred

Skupaj v novi svet 6; delovni zvezek 6; liturgični zvezek

7. razred

Radi živimo (delovni zvezek); liturgični zvezek

8. razred

Izbrani, birmanski program (delovni zvezek); liturgični zvezek

9. razred

Izbrani, birmanski program (delovni zvezek); liturgični zvezek