Preskoči na vsebino
nalagam novice...

25. nedelja med letom

 

Veroučno leto 2018/2019

Dragi starši,

Pred nami je novo veroučno leto. Gospod nam znova podarja milost novega začetka. V vsej polnosti se bo uresničevala prilika o sejalcu in semenu, ki nas vabi, da bomo storili vse, kar je v naši moči, da bo Božji sejalec po nas lahko uresničeval obilno setev. Ob tem se z apostolom Pavlom dobro zavedamo, da »ni nič tisti, ki sadi, ne tisti, ki zaliva, ampak tisti, ki daje rast, Bog« (1 Kor 3,7), to pa zopet ne pomeni, da lahko vse prepustimo v Božje roke. Nasprotno, Jezus pravi: »Ko naredite vse, kar vam je bilo ukazano, govorite: preprosti služabniki smo; storili smo, kar smo bili dolžni storiti« (Lk 17,10). Zato molimo drug za drugega in si med seboj pomagajmo, da bomo naredili, kar smo dolžni storiti.

Jezus je sejalec Božje Besede, ki nam po svojem Duhu, ki je Sveti Duh, spregovori v evangelijih. Mi pa smo zemlja ali njiva na katero pade Božja Beseda. Ta Beseda pa v nas vzklije, ko ji odpremo svoja srca. Bog, ki daje rast, pa je naš nebeški Oče.

Odprtost srca je dobra zemlja, v katero je vsejano dobro seme Božje Besede, da vzklije in obrodi ter daje sad. To je tisti, ki posluša Besedo in jo tudi doume po delovanju Svetega Duha, jo premišljuje ter ohranja v svojem srcu. Takšni so sinovi in hčere Božjega kraljestva ali Božji otroci istega nebeškega Očeta. To smo kristjani postali pri svetem krstu, ko smo skupaj z Jezusom – Besedo umrli staremu človeku in z njim vstali v novo življenje Božjega otroštva. V nas je bila vsejana Beseda življenja, ki v nas raste po delovanju Boga Očeta, ko nas hrani s telesom in krvjo svojega Sina Jezusa Kristusa pri zahvalni daritvi svete maše po podobama kruha in vina.

Sveta evharistija ali sveta maša nas hrani z Besedo in Kruhom večnega življenja, ko v prvem delu poslušamo in premišljujemo Božjo Besedo Jezusa Kristusa in ga v drugem delu zaužijemo, ko po združitvi z nebeško gostijo (evharistijo) pride z nebeškega oltarja na daritveni oltar in ga prejmemo v svetem obhajilu.

Zato je sveta maša vrhunec našega življenja in izvir, ki nam daje in v nas ohranja večno življenje. Je prva in edinstvena kateheza, uvajanje v vero in poučevanje, ko začetno stopnjo vere privede do zrelosti in s poglobljenim ter načrtnejšim poznanjem osebe Jezusa Kristusa oblikovati pravega Kristusovega učenca.

Jezusa spoznavamo iz evangelija, ki je vesela novica, da je Bog med nami, z nami in v nas. Z njim se srečujemo pri vsaki sveti maši, ob branju Svetega pisma, v molitvi, premišljevanju, kontemplaciji, raznih srečanjih skupin. Med temi skupinami je tudi verouk, ki je kateheza v ožjem smislu. Pomaga nam, da doživetja svete maše podelimo z drugimi, pod vodstvom voditelja ali kateheta, da bi trajno rasli v veri. Zato bomo pri vsaki uri verouka in v vseh razredih prvi del ure namenili nedeljskemu evangeliju pretekle nedelje. V pomoč nam bo liturgični zvezek Z Jezusom pri sveti maši.

Z današnjo nedeljsko sveto mašo začenjamo redni verouk. Spodaj imate urnik verouka. Prosim, bodite točni. Prijavnice za vse razrede so na voljo pod zvonikom in na spletni strani župnije: www.zupnija-artice-sromlje.rkc.si. Prispevek za stroške verouka je 20 € na družino ali skupno gospodinjstvo in ga po možnosti oddajte skupaj s prijavnico. Veroučenci, ki še niste prejeli liturgičnih zvezkov Z Jezusom pri sveti maši, jih boste prejeli danes skupaj z nalepko za današnjo nedeljo. Na liturgični zvezek, kakor tudi na druge zvezke, napišite svoje ime in priimek ter seveda prilepite nalepko na ustrezno mesto in napišite odgovor oziroma stavek ali besedo iz današnjega evangelija, ki vas je nagovorila. Prinašajte ga k verouku, saj ga boste potrebovali pri uvodnem delu verouka, ki je namenjen evangeliju zadnje nedelje.

Da sveta maša ne bo le obisk, ampak doživljanje svetega bogoslužja, ste vsi veroučenci povabljeni k dejavnemu sodelovanju. Lahko izbirate in se vključite med ministrante, bralce beril, v pevski zbor ali v Karitas.

Knjige in delovne zvezke lahko nabavite v Katoliški prodajalni Lakner v Krškem ali v Cvetlično darilnem butiku pri župnišču v Brežicah. Spodaj je seznam po razredih.

Kateheta: ga. Florijana (Jana) Kopinč: 051 363 087; g. Roman Travar: 040 157 201.

Urnik verouka v Artičah 2018/2019 za župniji Artiče in Sromlje:

razred

dan

ura

katehet

1. razred

ponedeljek

12.10-12.55

ga. Jana

2. razred

ponedeljek

13.00-13.45

ga. Jana

3. razred

četrtek

13.15-14.00

g. Roman

4. razred

četrtek

14.00-14.45

g. Roman

5. razred

torek

6.45-7.30

g. Roman

6. razred

ponedeljek

6.45-7.30

g. Roman

7. razred

petek

6.45-7.30

g. Roman

8. razred

četrtek

6.45-7.30

g. Roman

9. razred

sreda

6.45-7.30

g. Roman

 

Knjige in zvezki za verouk:

razred

učbenik; delovni zvezek; liturgični zvezek (Z Jezusom pri sveti maši)

1. razred

Praznujmo in se veselimo 1; liturgični zvezek

2. razred

Praznujmo z Jezusom 2; liturgični zvezek

3. razred

Kristjani praznujemo skupaj 3; liturgični zvezek

4. razred

Pot v srečno življenje 4; delovni zvezek 4; liturgični zvezek

5. razred

Znamenja na poti k Bogu 5; delovni zvezek 5; liturgični zvezek

6. razred

Skupaj v novi svet 6; delovni zvezek 6; liturgični zvezek

7. razred

Kdo je ta? 7; delovni zvezek 7; liturgični zvezek

8. razred

V življenje 8; delovni zvezek 8; liturgični zvezek

9. razred

Gradimo prihodnost 9; delovni zvezek 9; liturgični zvezek

 

 

* Novice, informacije, novosti, zanimive podatke ter uradne objave Cerkve na Slovenskem lahko spremljate preko e-pošte z vpisom svojega e-naslova na spletni strani www.katoliska-cerkev.si, na družabnih omrežjih Facebook https://www.facebook.com/skofovskakonferenca/ in Twitter (https://twitter.com/katoliskacerkev).