Preskoči na vsebino


Gospodarski svet

Gospodarski svet je posvetovalni organ v župniji, ki trenutno skrbi, da obnova župnišča poteka v skladu z načrti in da te načrte tudi realizira v skladu s sredstvi, ki jih ima župnija Artiče na voljo.

Gospodarski svet sestavljajo: Erih Medved, Aleš Vodeb, Janez Kvartuh, Jože in Mihaela Neral, Nataša Sagernik, Alojz Gajski in Branko Avšič (zadnja dva sta člana po funkciji - ključarja za Artiče in Sromlje).