Preskoči na vsebino


Župnijski pastoralni svet

KAJ JE PASTORALNI SVET?
Je župnikovo posvetovalno in delovno telo, ki preučuje, načrtuje in preverja izvajanje pastoralnega dela v župniji.

Obravnava vprašanja, ki so povezana z verskim življenjem in pastoralnim delovanjem župnije, pripravlja predloge in sklepe ter skrbi za njihovo uresničevanje. Naloge sveta se nanašajo na skupno življenje župnijskega občestva, oznanjevanje, bogoslužje in dobrodelnost v župniji.

Predstavniki pastoralnega sveta za obdobje 2015 - 2020 

    Za ARTIČE izvoljeni: BEVC Sonja, GODEC Zofka, KVARTUH Janez, RUPAR Marija.

    Za ARNOVO SELO izvoljeni: MOLAN Marija, MOLAN Mitja.

    Za DEČNO SELO izvoljeni: ČERNELIČ Zvonko, KUKOVICA Lidija, ZORKO Irena.

    Za GLOGOV BROD izvoljeni: CIZELJ Alenka, UREK Marija.

    Za SP. POHANCA in DOLENJA VAS izvoljeni: GRDOVIČ Jožica, ŠOŠTARIČ Ana.

    Za TREBEŽ izvoljeni: CIZELJ Tončka, GAJSKI Alojz, GAJSKI Marjanca, HOSTAR Vinko.

    Za ZG. OBREŽ izvoljen: NOVAK Branko.

    Za PREDSTAVNIKA MLADINE izvoljen: ROŽMAN Jakob.

    Za SROMLJE izvoljeni: AVŠIČ Danica, MIRT Anton, PETEN Marija, PETAN Stane.

    S strani župnika IMENOVANI: BERLAN Breda, VARLEC Srečko, VODEB Aleš.