Preskoči na vsebino


Karitas-arhiv

Kdo nas je do sedaj že finančno podprl?  Naši donatorji so:

David Vasiljevič, založba Vizija

Milan Jazbec

Ivan Neral, s. p.

Antares, Evald Rožman, s. p.

TPV Prikolica, d. o. o., Brežice

Gorenc, s. p., prevozništvo

Erih Medved, s. p.

Račun. storitve Zg. Obrež

Vegelj inženiring

družine Molan, Rotovnik, Šurlina in Volčanšek

Franc Lazanski, s. p.

KOOP, d. o. o., Zgornja Pohanca

Jože Lončarič, s. p.

Ljudmila Ban

HVALA LEPA!


KRATKO POROČILO O DELU ŽK ARTIČE IN SROMLJE V LETU 2013

 

V letu 2013 sta nas zapustili dve sodelavki, dobili pa smo dva nova. Uradne ure smo omejili na enkrat mesečno (zadnji četrtek v mesecu od 17.30 do 18.30). S hrano oskrbujemo 17 družin, 20 otrokom smo priskrbeli pakete z učnimi pripomočki ob začetku šolskega leta. Ob božiču in veliki noči poskrbimo za posebne pakete s hrano za naše družine. Poleg oblačil, obutve in igrač nam uspe dobiti tudi kakšen kos pohištva. Ker je sponzorje in donatorje v tem času težko dobiti, organiziramo velikonočno in božično delavnico: ob veliki noči izdelujemo butarice in košarice za jajčka, ob božiču ob pomoči mam in otrok naredimo venčke. V zimskem času organiziramo dobrodelni koncert. Tokrat smo del denarja namenili družini ob vselitvi. Vsako drugo soboto v župnišču organiziramo inštrukcije iz angleščine. V letu 2014 želimo organizirati kakšno predavanje in povabiti oktet duhovnikov. Sodelovanje z lokalno skupnostjo, šolo, župnijo je odlično.


ZAPISNIK OBČNEGA ZBORA ŽUPNIJSKE KARITAS ARTIČE IN SROMLJE

 

Artiče, 29. 1. 2013

Dnevni red:

1. Poročilo o delu v letu 2012

2. Imenovanje novih članov odbora

3. Dejavnosti v letu 2013

4. Razno

K 1. točki

Mihaela Rudar Neral je podala poročilo o finančnem stanju (kako prišli do sredstev, za kaj jih porabili, od kod donacije …) Proračun je bil cca 12.000 evrov. Največ sredstev je bilo namenjenih projektu »Hišica za Mimico«. Sicer pa je pomoč naše Karitas namenjena le pomoči potrebnim iz naših dveh župnij. Trenutno pomoč v hrani nudimo 12 družinam. Poleg hrane imamo na voljo oblačila, obutev, igrače, torbe, kakšen kos pohištva … Enkrat tedensko se izvajajo inštrukcije iz angleščine in slovenščine v župnišču.

Zelo dobro obiskan je bil oktobrski dobrodelni koncert, na katerem smo zbrali 1500 evrov prostovoljnih prispevkov in jih namenili gospe Mimici Kolan, ki se je v svojo novo (mobilno) hišico vselila prvega decembra.

K 2. točki

Namesto Mihaele Rudar Neral bo nova blagajničarka Sonja Bevc, namesto Anice Šoštarič pa bo tajnica Vesna Štrbulc.

K 3. točki

V letu 2013 nadaljujemo z aktivnostmi, ki so se izkazale za uspešne: dobrodelni koncert, velikonočna in božična delavnica s starši in otroki, inštrukcije … Uradne ure ostajajo še naprej vsak drugi in četrti četrtek v mesecu od 17.30 do 18.30.

Zahvaljujemo se vsem dobrotnikom, ki nam pomagajo in nas pri našem delu podpirajo. Bog povrni.

 

Zapisničarka

Anica Šoštarič

 


POROČILO O DELOVANJU ŽK ARTIČE IN SROMLJE V LETU 2012

V začetku leta smo si zastavile cilj – priskrbeti novo domovanje za gospo Mimico Kolan s Sromelj. Vodja projekta je bila Mihaela Rudar Neral, naša blagajničarka. Ob pomoči številnih sponzorjev, donatorjev in krajanov se je gospa Mimica 1. 12. 2012 vselila v novo hiško. Na njen rojstni dan, 28. 10., pa smo v PD Artiče pripravile 3. dobrodelni koncert, ki je bil tudi letos lepo obiskan.

Skozi celo leto so nam ljudje pridno prinašali oblačila, obutev, igrače, pohištvo. 5 družin je prejelo tudi finančno pomoč. Pred začetkom šolskega leta je 24 otrok prejelo komplete zvezkov za novo šolsko leto. S hrano smo redno oskrbovale 16 družin. Zelo uspešni sta bili velikonočna delavnica in delavnica izdelave adventnih venčkov. K sodelovanju smo pritegnile kar nekaj otrok, mamic, babic.

Enkrat tedensko so se najprej v hiški, nato pa v župnišču izvajale inštrukcije iz angleškega in slovenskega jezika, prisotno je bilo od 8 do 12 otrok.

Med letom smo se udeležile kakšnega izobraževanja in srečanja sodelavcev Karitas. Lepo sodelujemo tudi s sosednjimi Karitas v občini, si pomagamo in se med seboj obveščamo o stvareh.

V januarju 2013 prirejamo občni zbor. Žal nas zapušča blagajničarka Mihaela Rudar Neral, na njeno mesto pa bo prišla Sonja Bevc.

Ob koncu leta bi se rade zahvalile za pomoč gospodu Mateju, ki nas pri vsem podpira, vsem krajanom in dobrim ljudem, ki nam tako ali drugače pomagajo. Se veselimo vašega sodelovanja tudi v prihodnjem letu.

Alenka s sodelavkami

 

 


POROČILO O DELU ŽUPNIJSKE KARITAS ARTIČE IN SROMLJE V LETU 2011

Leto 2011 je bilo prvo leto delovanja naše Karitas in lahko rečemo,  da je bilo zelo uspešno. Skozi celo leto smo za 10 družin poskrbeli za hrano (paketi ob božičnem in velikonočnem času), oblačila, igrače in še kaj. Hkrati smo posameznikom pomagali tudi s plačilom  kakšne položnice. Do denarja se trudimo priti na različne načine: s prodajo sveč, z izdelavo in prodajo adventnih venčkov, z organizacijo dobrodelnega koncerta, s prijavo na razpise Občine Brežice, najbolj pa smo veseli donatorskih sredstev posameznikov oziroma podjetij. V letu 2011 smo zbrali skupaj 4.539,41 €  in v višini 4.402,45 € tudi razdelili pomoč družinam, posameznikom, otrokom in starejšim ter nekaj sredstev porabili za izvedbo dobrodelnih koncertov.

Članice smo se udeležile tudi izobraževanj in predavanj na Škofijski Karitas Celje ter Plenuma pri sv. Jožefu v Celju, kjer smo dobile veliko dobrih nasvetov in svoje izkušnje izmenjale z drugimi prostovoljci in prostovoljkami v tem delu Slovenije. Udeležile smo se tudi romanja vseh slovenskih Karitas na Slomškovo Ponikvo.

V svojem delovanju smo se še posebej zavzele za šolsko pomoč otrokom in smo organizirale inštrukcije angleščine in slovenščine za osnovnošolske otroke.

V letu 2011 smo organizirali dva dobrodelna koncerta, kjer smo uspeli namesto vstopnic zbrati prostovoljne prispevke, in sicer v višini 883,31 €. Trudimo se, da bi ljudje v Artičah, kjer sta pesem in druženje močno prisotna in je kulturno delovanje tradicionalno, redno obiskovali naše prireditve, saj lahko na takšen način neposredno prispevajo za tiste, ki so pomoči najbolj potrebni. Zahvaljujemo se vsem donatorjem, vsem krajanom in Župniji Artiče in Sromlje za sredstva, pomoč in podporo pri našem delovanju, saj brez tega ne bi uspeli.

V hiški, kjer imamo sedež Župnijske Karitas Artiče in Sromlje, se srečujemo in darujemo tistim, ki so v stiski, brez prihodkov, zapostavljeni ali osamljeni. S tem  gradimo pravično družbo in uresničujemo poslanstvo.

Alenka, Anica, Irena, Mihaela in Vesna


Župnijska Karitas Artiče in Sromlje je bila ustanovljena 27. 11. 2010 na pobudo župnika gospoda Janeza Turineka.