Preskoči na vsebino


KIP FATIMSKE MARIJE OBISKUJE DRUŽINE

KIP FATIMSKE MARIJE OBISKUJE DRUŽINE

V ARTIČAH od 15. do 29. 7. 2017

V SROMLJAH od 1. do 15. 10. 2017

 

NAVODILA ZA MOLITEV OB MARIJINI PODOBI IN NJENO »ROMANJE«

 

Z namenom oživitve družinske molitve bo med majem in 13. oktobrom 2017 po naši dekaniji romal kip Fatimske Matere Bož­je v preprosti kapelici.

Ko Marijina podoba pride v župnijo, naj v dogovoru z domačim župnikom obišče čim več družin. Družina, ki bo gostila Marijo, naj k molitvi povabi vse svoje družinske člane, pa tudi soro­dnike in sosede, lahko seveda tudi g. župnika, kaplana ali drugega duhovnika ter druge pastoralne delavce, redovnike in redovnice. Če je hiša (stanovanje), ki bo gostila Marijo, majhna, se povabljene goste lahko razporedi po urah.

Družine si bodo Marijino podobo izmenjavale med se­boj v cerkvi pri sv. maši, lahko pa tudi po kakem drugem ključu. Kjer si jo bodo družine izmenja­vale v cerkvi, naj bo Marijina podoba v cerkvi na častnem mestu, po maši pa jo odnesejo na svoje domove. Naslednji večer gostitelj Marijine podobe le-to prinese v cerkev že pred sv. mašo. (To ne bo moglo držati za župnije, ki nimajo redne delavniške sv. maše, npr. župnije v soupravi.)

Preden boste Marijino podobo prenašali ali prevažali, jo skrbno spravite v kartonasto škatlo, ki je narejena po meri in je namenjena zaščiti. Podobo prenašajte spoštljivo, ker predstavlja sveto Božjo Mater, hkrati pa pazljivo, da se Marijina podoba slučajno ne bi poškodovala. Zaželeno je, da jo med prevozom kdo drži v naročju ali za ročaj (podoba naj bo v pokon-čnem položaju!). Marijino podobo doma postavite na častno mesto, ki ste ga že prej pripravili (miza s prtom ali kaj podobnega).

Marijina podoba se bo nahaja­la po družinah, vsak večer vsaj pri eni družini. Seveda jo lahko povabijo in sprej­mejo tudi samski in ovdoveli ter drugi ljudje, Marija lahko obišče tudi redovne skupnosti, domove za ostarele, katoliške vrtce, terapevtske skupnosti, molitvene in biblične skupine, gibanja ipd.. V poletnem času bo prav gotovo navzoča tudi na oratorijih po naših župnijah.

Glavni pou­darek letošnjega Marijinega „obiska" pa so seveda družine!

Priporočljivo je, da se družina tudi posveti Marijinemu in Je­zusovemu Srcu, sploh če se je na to pripravljala, oz. obnovi to posvetitev, če je Najsvetejšima Srcema že posvečena. Tisti, ki ste Jezusovemu in Ma­rijinemu Srcu že posvečeni, zmolite tudi molitev za vsakdanjo obnovitev posvetitve posameznikov. Če pa se na posvetitev šele pripravljate, pa zmolite molitev priprave na osebno po­svetitev.

Prosim, da na list ob izhodu iz cerkve vpišete dan, kdaj želite, da bo kip v vaši družini. Hvala!

 

Hvala za sodelovanje in lep pozdrav ter obilo milosti na priprošnjo Brezmadežne!

                                                                               Franc Rataj, cm,

                                                                                      župnik

Lokacija: